فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

هدف از انتشار فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی، بسترسازی پژوهشی در زمینه مسائل راهبردی علم اقتصاد به‌ویژه موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران و ارتقاء سطح دانش علمی مدیران ارشد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور می‌باشد.


محورهای مقالات

 • دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به‌ویژه دستیابی به مقام نخست اقتصادی منطقه
 • دستیابی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و...
 • طراحی و تبیین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
 • رفاه اقتصادی همراه با برقراری عدالت
 • اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی
 • راهکارهای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44
 • مباحث حاکمیتی در حوزه اقتصادی (فرا قوه‌ای)
 • بررسی جایگاه نهادی بانک مرکزی در نظام پولی ایران، اصلاحات پولی و مقرراتی
 • بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ ارز، سود بانکی و ارائه راهبردهای مناسب
 • بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر سیاست‌های بخشی و ارائه راهبردهای مناسب
 • نقش دولت در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
 • نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
 • استفاده بهینه از درآمدهای نفتی (صندوق توسعه ملی) در تأمین رشد پایدار اقتصادی.

مشابهت یابی مقالات این فصلنامه با سامانه سمیم نور انجام می‌شود.

مبلغ 3,000,000  ریال جهت داوری قبل از ارسال مقاله به داوران و مبلغ  000,000 ,1 ریال در صورت پذیرش نهایی جهت مراحل ویراستاری و چاپ مقالات از نویسنده یا نویسندگان دریافت خواهد گردید.

شماره حساب : 2170348001006 بانک ملی (شبا IR93 0170 0000 0217 0348 0010 06)-  مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره جاری: دوره 11، شماره 40، تیر 1401 

برآورد تابع واکنش سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبایی‌نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی


ابر واژگان

نشریات مرتبط