فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

هدف از انتشار فصلنامه علمی‌ ـ پژوهشی راهبرد اقتصادی، بسترسازی پژوهشی در زمینه مسائل راهبردی علم اقتصاد به‌ویژه موضوعات مرتبط با اقتصاد ایران و ارتقاء سطح دانش علمی مدیران ارشد، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور می‌باشد.


محورهای مقالات

 • دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به‌ویژه دستیابی به مقام نخست اقتصادی منطقه
 • دستیابی به اهداف برنامه‌های پنج‌ساله از قبیل بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و...
 • طراحی و تبیین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
 • رفاه اقتصادی همراه با برقراری عدالت
 • اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی
 • راهکارهای اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اقتصادی به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44
 • مباحث حاکمیتی در حوزه اقتصادی (فرا قوه‌ای)
 • بررسی جایگاه نهادی بانک مرکزی در نظام پولی ایران، اصلاحات پولی و مقرراتی
 • بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، نرخ ارز، سود بانکی و ارائه راهبردهای مناسب
 • بررسی، ارزیابی و تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی بر سیاست‌های بخشی و ارائه راهبردهای مناسب
 • نقش دولت در اقتصاد ایران و سیاست‌های اقتصادی در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی
 • نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
 • استفاده بهینه از درآمدهای نفتی (صندوق توسعه ملی) در تأمین رشد پایدار اقتصادی.

مشابهت یابی مقالات این فصلنامه با سامانه سمیم نور انجام می‌شود.

هزینه داوری اولیه مبلغ 2.000.000 ریال می باشد که به شماره کارت 6104337811299823 به نام پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، واریز و تصویر فیش واریزی به همراه فایل های مقاله ارسال شود.

شماره جاری: دوره 10، شماره 36، بهار 1400 

2. ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

حسین امیری؛ محسن رضایی میرقائد؛ وهاب قلیچ؛ فریبا نوروزی عموقین؛ علی طوسی


ابر واژگان

نشریات مرتبط