اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 278
تعداد پذیرش 32
تعداد عدم پذیرش 173

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 207
تعداد مشاهده مقاله 6724
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9345
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 41 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 72 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 25 روز
درصد پذیرش 12 %