درباره نشریه

فصلنامه راهبرد اقتصادی یک نشریه با دسترسی آزاد  می باشد که از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی به عنوان بازوی علمی-پژوهشی برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تابستان سال 1391 به طور متوالی منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران با تمرکز بر مباحث پژوهش های اقتصادی پایه گذاری شده است که از مهم ترین اهداف آن می توان به کم کردن فاصله بین سیاست پژوهی و سیاست گذاری در حوزه اقتصاد و تقویت بنیه علمی تصمیمات راهبردی اقتصاد ایران برشمرد.

تمامی حقوق فصلنامه برای صاحب امتیاز فصلنامه پژوهشکده تحقیقات راهبردی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام محفوظ می باشد.