اخبار و اعلانات

سایت و سامانه جدید

مقالاتی که از ابتدای سال 1399 به سامانه قدیم ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهند شد.  

مطالعه بیشتر

لزوم ارائه گزارش سیاستی جهت چاپ مقاله

با توجه به اینکه پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولین ارشد نظام، ماموریت مشورتی دارد لذا نویسندگان محترم باید گزارش سیاستی مستخرج از مقاله یا موضوع مرتبط با عنوان مقاله و فرمت نگارش مشخص ارائه کنند. لازم به ذکر است چاپ نهایی مقاله منوط به ارائه گزارش سیاستی می‌باشد.   توضیحات:   1-    گزارش سیاستی بین 3 الی 4 هزار کلمه باشد. 2-    شیوه نگارش بر اساس قالب گزارش رعایت شود. 3-    در صورت لزوم صرفا نتایج تحلیل داده در این گزارش اشاره شود. 4-    از نمودار، جدول و شکل برای ...

مطالعه بیشتر