تماس با ما

تلفن: 86046957 ساعات تماس 10 الی 12


آدرس: خیابان حضرت ولیعصر (عج)-خیابان طالقانی- نرسیده به پل حافظ- پلاک 376- پژوهشکده تحقیقات راهبردی

 

ایمیل: econrahbord@csr.ir - straeconomic@gmail.com