فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

اعضای هیات تحریریه

 

اعضای هیات تحریریه

مسعود درخشان

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی

dr-derakhshan.ir/
derakhshanatatu.ac.ir


استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتری, 1352, از دانشگاه لندن

 

 

کتاب‌های تالیفی

 • Derakhsahan Nou Masoud, Bibliography on Application of Systems and Control Theory in Economic Analysis, compilation
 • درخشان نو مسعود، ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، تالیف، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1373/01/01
 • درخشان نو مسعود، اقتصاد سنجی جلد اول و دوم ، تک معادلات با فروض کلاسیک-بخش اول، تالیف، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1374/01/01
 • درخشان نو مسعود، نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راه کارهای آن، تالیف، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1383/03/01
 • درخشان نو مسعود، مشتقات ومدیریت ریسک در بازارهای نفتی، تالیف، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، 1383/08/01
 • درخشان نو مسعود، تکلیف عاطفه، اقتصادسنجی تک معادلات با فروض کلاسیک- تلخیص دو مجلد توسط دکتر عاطفه تکلیف، تالیف، انتشارات سمت، 1397/04/01
 • درخشان نو مسعود، ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تاثیر آن بر اقتصاد ایران، تالیف، مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • Derakhsahan Nou Masoud, Rational Expectations, the Lucas Critique and the Optimal Control of Marco Economic Models: A Historical Analysis of Basic Developments in the 20th Century, Iranian Journal of Economic Research, 46, 1390/03/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, Properties of Optimal Consumption under Liquidity Constraints: New Results by Control Theoretic Approach, Iranian Journal of Economic Research, 50, 1391/03/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, A Critical Analysis of the Origin and Nature of Classical Mathematical Economics: Why Classical Economists Did Not Use Mathematics?, International Journal of Business and Development Studies, 6, 1, 2015/04/08
 • Derakhsahan Nou Masoud, Methodological Shortcomings in Classical Mathematical Economics: A Critical Examination of the Contributions of Cournot, Jevons and Walras, International Journal of Business and Development Studies, 3, 1, 2015/07/28
 • درخشان نو مسعود، یک دیدگاه پیرامون حذف سوپسید فرآورده های نفتی، مجلس و راهبرد، 1373/09/01
 • درخشان نو مسعود، اوپک و منافع ملی، مجلس و راهبرد، 1381/04/01
 • درخشان نو مسعود، منافع ملی وسیاستهای بهره برداری از منابع نفت وگاز، مجلس و راهبرد، 1381/04/01
 • درخشان نو مسعود، بومی سازی اقتصادی و اقتصاد اسلامی: ملاحظاتی در رویکردهای تطبیقی و مبنایی، پژوهش های اقتصادی ایران، 52، 1391/07/01
 • درخشان نو مسعود، امنیت انرژی و تحولات آینده بازارهای نفت و گاز، راهبرد، 1391/07/01
 • درخشان نو مسعود، قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی، مطالعات اقتصاد اسلامی، 6، 12، 1393/06/11
 • درخشان نو مسعود، تکلیف عاطفه، انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‌ها و راهکارها، مطالعات اقتصاد انرژی، 4، 14، 1394/03/01
 • درخشان نو مسعود، بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394/06/01
 • درخشان نو مسعود، ارزیابی اثرات سیاست های سرمایه گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران; رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا(DSGE)، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394/06/01
 • درخشان نو مسعود، بهینه سازی تسهیم ریسک در قراردادهای بیع متقابل براساس کاربردی از نظریه نمایندگی، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394/06/07
 • درخشان نو مسعود، بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویایی شناسی سیستم، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 1394/06/07
 • درخشان نو مسعود، تحریم اقتصادی، فرصت ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تامین منافع ملی، راهبرد اقتصادی
 • درخشان نو مسعود، بررسی مبانی نظری و روندهای تجربی در مطالعه پارادکس نفت و توسعه، پژوهشنامه اقتصادی
 • درخشان نو مسعود، ملاحظات استراتژیک در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور، راهبرد، 57

 

 

همایش‌های داخلی

 • Derakhsahan Nou Masoud, The First Informal OPEC Brainstorming Session, Balancing OPEC Short and Long- term Concerns with Capacity Expansion by Member Countries, 1999/05/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, International Conference on Hydrocarbons Policies- Bogota Colombia, Iran's Oil and Gas: background and Policy Challenges, 1999/03/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, 24 Seminar on Islamic Thought: The Islamic Economics and Development, The formation of Islamic economic : Thoughts A case study of Iran
 • Derakhsahan Nou Masoud, 2nd Annual Event The Iranian Petroleum Summit - london, Regional Significance of Iranian Oil and Stability of Supply
 • Derakhsahan Nou Masoud, Corporate Transformation in the Energy Industry- London, Price Uncertainty the Strategy of the Key Low- cost Producers and the Long-term Development of the oil Industry, 1999/05/01
 • Derakhsahan Nou Masoud, Institute for Development Research and Development Policy University of Bochum, Economic Planning and Development Experience in Iran, 1992/06/01
 • درخشان نو مسعود، همایش دو سالانه اقتصاد ایران - دانشگاه تربیت مدرس، نقش نظام آموزشی علم اقتصاد در پیشبرد اصلاحات اقتصادی، 1381/07/17، 1381/07/18
 • درخشان نو مسعود، حمله اقتصادی دشمن حقیقی است یا مجازی؟
 • درخشان نو مسعود، جنبش نود و نه درصدی، ابعاد، زمینه ها و پیامدها، پیامدهای جنبش 99درصدی
 • درخشان نو مسعود، هفدهمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی بیمه و توسعه، توسعه پوشش های بیمه ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
 • درخشان نو مسعود، بومی سازی علوم انسانی در ایران، بومی سازی عملیاتی و مبنایی در اقتصاد
 • درخشان نو مسعود، بحران اقتصادی جهان و درس های آن، سخنران، بحران اقتصادی جهان و درس های آن، 1387/08/15
 • درخشان نو مسعود، بومی سازی علوم انسانی در ایران، سخنران، بومی سازی عملیاتی و مبنایی در اقتصاد، 1387/12/13
 • درخشان نو مسعود، هفته پژوهش، سخنران، نشست علمی حوزه های پژوهشی وزارت نیرو جهت جذب پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی، 1391/09/26
 • درخشان نو مسعود، اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی، سخنران، 1391/02/01
 • درخشان نو مسعود، همایش ملی آسیب شناسی و ارائه راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز، سخنران، آسیب شناسی و ارائه راهکارهای ارتقای سبک زندگی در ایران امروز، 1391/12/01
 • درخشان نو مسعود، هفته پژوهش، سخنران، نشست علمی پیرامون شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1389/10/12
 • درخشان نو مسعود، کنفرانس اندیشه های دینی - دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تبریز، اعتقادات دینی و تحول اندیشه ها و سیاست های اقتصادی، 1381/06/01
 • درخشان نو مسعود، سمینار قلمرو فعالیتهای خشهای خصوصی ،تعاونی و دولتی وتاثیر آن در شکل گیری اندیشه های اقتصاد اسلامی- دانشگاه تربیت مدرس، پیدایش و تحول نظریه بخشهای خصوصی ،تعاونی و دولتی وتاثیر آن در شکل گیری اندیشه های اقتصاد اسلامی، 1370/06/01
 • درخشان نو مسعود، همایش راه کارهای توسعه امنیت اقتصادی - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانتی، نکاتی چند درباره امنیت اقتصادی و راه های تامین آن
 • درخشان نو مسعود، هفدهمین سمینار بیمه و توسعه، راهکارهای توسعه بیمه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
 • درخشان نو مسعود، بحران مالی 2008 ریشه ها، پیامدها و راهکارها، بحران نظام سرمایه داری
 • درخشان نو مسعود، نشست اندیشه های راهبردی(در حضور مقام معظم رهبری)، ملاحظاتی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت