دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، فروردین 1392 
شبیه‌سازی و پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ایران تا افق 1404

حکیمه آرامش؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فاطمه طالقانی؛ هدا منگالی