فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

شرایط پذیرش مقاله

مقاله‌های ارسالی باید دارای نوآوری، اصالت و دانش‌افزایی - به اندازه‌ای که آنها را شایسته انتشار سازد- باشند. مقاله‌هایی که فاقد نوآوری در روش، رویکرد، مسئله و موضوع هستند، بررسی نخواهد شد. همچنین مقاله‌هایی که صرفاً به توصیف یک پدیده یا رفتار یک گروه پرداخته که فقط دارای کاربرد درون‌سازمانی هستند نیز بررسی نمی‍شوند.

نکات مهم

 1.   مقالات نویسندگان صرفا از طریق سامانه نشریه دریافت می شود . 
 2. مقاله باید بر اساس راهنمای نویسندگان مجله تنظیم و پردازش شود.
 3. در ارسال فایل های مقاله در سامانه نشریه دقت فرمایید که ضرورتا دو فایل وردی اصلی(مقاله بدون ذکر مشخصات  نویسنده/نویسندگان) و فایل مشخصات (متن مقاله بصورت کامل به همراه ذکر مشخصات دقیق نویسنده / نویسندگان در صفحه نخست ) ارسال شود.
 4. مقاله قبلاً در نشریات دیگر فارسی زبان به چاپ نرسیده باشد. ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات و یا ارسال آن قبل از مشخص شدن تصمیم نهایی، موجب استرداد مقاله می شود.
 5. کاربرگ های تعهد نویسندگان و تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مکاتبات، تکمیل و ارسال شود.
 6.     چنانچه چکیده و خلاصه ای از مقاله قبلاً در مجله علمی غیرفارسی زبان دیگری در داخل یا خارج از کشور به چاپ رسیده است (به شکل چکیده یا به عنوان بخشی از سخنرانی منتشر شده یا ارئه شده در همایش‌ها و سمینارهای علمی)، لازم است نویسندۀ مسئول مکاتبات، موضوع را کتباً به سردبیر اطلاع داده و نسخه‌از مقاله چاپ شده را به همراه موافقت‌نامه چاپ مجدد مقاله که از ناشر اول اخذ نموده، پیوست نماید. در صورت پذیرفته شدن مقاله برای چاپ، این موضوع در قسمت زیرنویس صفحه عنوان مقاله، به اطلاع خوانندگان مجله... خواهد رسید و محل انتشار اول آن نیز اعلام می‌شود.
 7.     چنانچه پژوهش و تهیه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی وزار ت خانه، مرکز، دانشگاه، پژوهشگاه، یا موسسه‌ای انجام شده است، نام آن وزارت خانه، ... ، موسسه و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود و نیز مجوز کتبی از آن وزارت خانه، ...، موسسه مربوط در خصوص چاپ مقاله در مجله ... به پیوست مقاله ارسال شود.
 8.     در صورتی‌که مقاله مستخرج از پایان‌نامه یا رساله دکتری باشد، نویسنده اول دانشجو و نویسنده دوم و مسئول مکاتبات، استاد راهنما باشد.
 9.     مقاله مروری فقط از پژوهشگران مجرب و محیط به موضوع مقاله، که دارای تألیفاتی در آن زمینه هستند، پذیرفته می‌شود.

بررسی اولیه( یک الی دو هفته)

 1. با رعایت بندهای 1 الی 9 در نکات مهم، و پس از ثبت و بارگذاری مقاله توسط نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین  و قالب مقاله(حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان و مدیرداخلی نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین و قالب مقاله موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
 2. در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی، مقاله برای مشابهت یابی ارسال می شود (سمیم نور).
 3. در صورت درصد بالای مشابهت و سرقت علمی، مقاله به نویسنده برگشت داده خواهد.
 4. در صورت پذیرش بر اساس رعایت مورد 11، مقاله در مرحله دوم از نظر:

-         کیفیت محتوا

-        مرتبط بودن با اهداف و چشم انداز و موضوع مجله

-        استفاده از منابع به روز و معتبر دنیا

-        بدیع بودن و نوآوری،

توسط (دبیر تخصصی و) سردبیر، مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید. اگر مقاله شاخص های مزبور را نداشته باشد به نویسنده عودت می شود. در صورت دارا بودن شرایط بالا بعد از پذیرش در بررسی اولیه، مقاله بدون مشخصات نویسندگان بسته به موضوع، حداقل برای دو داور تخصصی ارسال خواهد شد.

داوری همتراز مقاله( دو الی چهارماه)

فرایند داوری مقالات مورد بررسی در این نشریه بصورت داوری دو سوکور (Double Blind Peer Review) و بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)و  منشور و موازین اخلاق پژوهشی  مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بوده، و کلیه مقالات دریافتی توسط  2 یا 3 داور همطراز و یک داور آماری مرور و داوری می‌شود. نویسنده مسئول مکاتبات باید پس از دریافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فایل مقاله داوری شده، های‌لایت نموده و نیز یک نامه همراه، در پاسخ به تک تک نظرات داوران تهیه نموده و به مجله ارسال نماید. بدیهی است در غیر این صورت مقاله مورد بازبینی قرار نخواهد گرفت و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

 1. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
 2. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.
 3. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
 4. اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 10 و 11 تصمیم گرفته خواهد شد.
 5. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

-        هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

-        پس از اطلاع رسانی به نویسنده مسئول مکاتبات، نویسنده دو ماه جهت اصلاحیه اولیه و دو روز جهت اصلاحیه نهایی نسبت به ارسال اصلاحیه و تایید نهایی مهلت خواهد داشت. بدیهی است عدم پاسخ نویسنده مکاتبات به منزله تایید مقاله موجود در سایت مجله است.

 

تصمیم گیری نهایی هیأت تحریریه(یک ماه)

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آنها و ویرایش های انجام شده توسط نویسنده بررسی می کنند.

 1. با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می شود (پذیرش).
 2. با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش شود: فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مکاتبات مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می شود. (پذیرش مشروط)
 3. رد شدن مقاله. دفتر فصلنامه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی کند چون به این نتیجه می رسد که مقاله، حتی بعد از تغییرات عمده توسط نویسنده(گان)، استانداردهای لازم برای چاپ را به دست نخواهد آورد.

مرحله چاپ و انتشار(چهارهفته)

 1. پس از تأیید مقاله توسط اعضاء هیأت تحریریه مقاله مرحلۀ پذیرش نهایی را پشت سر می‌گذارد. اکنون از مؤلفان پرداخت هزینۀ پذیرش مقاله به مبلغ 4.000.000 ریال طلب می‌شود.
 2. پس از واریز مبلغ و بارگذاری سند قطعی در سامانه، مقاله در در سامانۀ مجله (قسمت مقالات آماده انتشار) بارگذاری می‌شود. در این مرحله فقط عنوان مقاله، نام مؤلفان و چکیدۀ مقاله به صورت آن‌لاین قابل‌رؤیت است.
 3. مقاله برای ویرایش علمی و ادبی به ویراستاران مجله سپرده می‌شود. برای مؤلفان گواهی پذیرش صادر نمی‌شود؛ مگر بعد از آن که ویراستاران مجله با رؤیت منابع مقاله، اصالت علمی و نیز، تطابق ارجاعات و مستندات آن را با منابع تأیید کنند.
 4. مقالات به‌تدریج و بر اساس نوبت پذیرش ویراستاری می‌شود. اگر اشکالات مکرری در حروف‌چینی، رسم‌الخط و مانند آن مشاهده شود، ویراستار مقاله را برای اصلاح به مؤلفان بازخواهد گرداند. ویراستار مقاله را خط به خط می‌خواند، عبارات را از نظراستحکام ساختار، شیوایی، خالی بودن از حشو، یک‌دست بودن با دیگر مقالات، نیاز مخاطبان، صحت شیوۀ ارجاع و اصالت و اعتبار علمی می‌سنجد.
 5. نسخة ویراستۀ مقاله برای بازبینی مؤلفان ارسال، و از آن‌ها خواسته می‌شود هر نظری دارند اعلام کنند.
 6. پس از آن که مؤلفان نسخۀ ویراسته را تأیید کردند، مقاله برای صفحه‌بندی به ویراستار مجله بازگردانده می‌شود. پس از صفحه‌بندی مقاله، در شمارۀ جدید مجله منتشر می‌شود؛ مگر آن که در دوره حاضر، از مؤلف مقاله‌ای به چاپ رسیده باشد. در این فرض، مقاله برای دورۀ بعدی درنظر گرفته خواهد شد و جز در موارد خاص به تشخیص سردبیر، کوشش بر آن خواهد بود از یک مؤلف در یک دوره مقاله چاپ نشود. اگر مؤلف مقاله از اعضاء هیأت تحریریۀ مجله بود، چاپ مقالۀ وی مشروط به مراعات محدودیت‌های نشر مقالات اعضاء هیأت تحریریه بر پایۀ ضوابط مندرج در آیین‌نامۀ ارزیابی مقالات ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

توجه:

 1. درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط داور و سپس هیأت تحریریه بررسی می شود و در صورت کسب امتیاز نشر و تأیید هیأت تحریریه وارد فرایند نشر خواهد شد.
 2. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود چهار ماه (در صورت تایید نهایی در مرحله تصمیم نهایی) به طول خواهد انجامید.
 3. در صورت پذیرش مقاله، فایل الکترونیکی نامه پذیرش با امضای سردبیر به شرط ارسال پیام درخواست نویسنده(گان) به ایمیل نشریه، به ایمیل نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.
 4. پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.
 5. نظر داوران در مورد مقاله صرفاً نظر مشورتی است و تصمیم نهائی (در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله) پس از اعلام کمیته علمی توسط هیأت تحریریه اتخاذ می‌گردد.
 6. مولفان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به نشریه از ارسال آن به دیگر نشریات خودداری کنند.
 7. پی گیری وضعیت مقاله ارسالی بصورت آنلاین از طریق سامانه، برای نویسندگان امکان پذیر است.
 8. مقالات صرفا از طریق سامانه دریافت می شوند و فصلنامه هیچ گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیات تحریریه ارسال می شوند ندارد.

مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات در این فصلنامه به شرح زیر است:

1- بررسی اولیه از نظر رعایت موارد یاد شده در دستورالعمل نحوه نگارش مقاله و تعیین سطح کیفی و میزان تناسب با محور موضوعی نشریه در صورتی که نظر سردبیر در خصوص موارد یاد شده، مثبت باشد، مقاله به مرحله بعد وارد می‌شود.
تمامی فایل های لازم و مشخصات نویسندگان باید به درستی در سامانه بارگزاری شده باشند و در صورت اشتباه بودن و انتشار آن به عنوان مقاله نهایی فصلنامه مسئولیتی ندارد.
 
2- ارسال به داوری؛ (در صورت تکمیل بودن فایل‌ها و رعایت شدن فرمت نشریه به صورت کامل، مقاله همزمان برای حداقل دو داور ارسال می شود).
 
3- دریافت نتایج داوری و ارسال به نویسندگان جهت انجام اصلاحات؛
در صورتی که نتیجه 3 داوری مثبت باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
در صورتی که نتیجه 2 داوری مثبت و 1 داوری منفی باشد، امکان ویرایش برای نویسنده ایجاد می‌شود تا اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهد.
در صورتی که نتیجه 2 داوری منفی باشد، مقاله جهت تعیین وضعیت در جلسه تحریریه مطرح می‌شود. اگر نظرات داوران مورد تأیید اعضای تحریریه باشد، نامه عدم پذیرش صادر می‌شود.
 
4- دریافت اصلاحات و ارسال مقاله برای داور نهایی؛ (در صورت کامل بودن فایل‌ها و رعایت موارد یاد شده در نامه ویرایش، مقاله برای داوران قبلی، جهت کنترل اصلاحات نهایی ارسال می‌شود.
 
5- دریافت نظرات داور نهایی و مطرح شدن مقاله در جلسه تحریریه جهت اعلام نظر نهایی؛
در صورتی که اصلاحات نویسنده به طور کامل مورد تأیید داور نهایی باشد، مقاله جهت صدور پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.
در صورتی که برخی از اصلاحات مورد تأیید داور نهایی نباشد، مقاله دوباره به نویسنده بازگشت داده می‌شود. شایان ذکر است این مرحله تنها یک بار تکرار می‌شود. پس از انجام اصلاحات نویسنده، مجدداً مقاله برای کنترل به داور نهایی ارسال می‌شود. در صورتی که اصلاحات انجام شده در این مرحله باز هم مورد تأیید داور نهایی قرار نگیرد، مقاله جهت تعیین تکلیف و صدور عدم پذیرش در جلسه تحریریه مطرح می‌شود.
 
6- انتشار مقاله. (تمامی مقالات، پس از صفحه آرایی و ویراستاری و قبل از انتشار برای نویسنده مسئول ارسال می‌شوند، تا در صورتی که مواردی نیاز به کنترل و تغییر داشته باشند، انجام شود و در نهایت، تأییدیه نویسنده برای انتشار اخذ می‌شود. نکته:تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول انجام می‌شود و تنها مراحل به صورت مختصر به اطلاع سایر نویسندگان می‌رسد. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، زمان ویرایش، پذیرش و چاپ مقاله تنها توسط نویسنده مسئول مقاله انجام می‌شود. دفتر نشریه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.
 
7- ارائه گزارش سیاستی مستخرج از مقاله یا موضوع مشابه شرط لازم جهت چاپ مقاله است.