اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 723
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 531

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 270
تعداد مشاهده مقاله 1255964
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 70844
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 103 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 185 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
درصد پذیرش 13 %