اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 754
تعداد پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش 534

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 283
تعداد مشاهده مقاله 1290994
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 95080
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 36 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 100 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 190 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
درصد پذیرش 13 %