دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1391 
بررسی و پیش‌بینی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در افق 1404

امین قاسمی‌نژاد؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فرخنده سلیمانی؛ هنار رستمی