دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، تیر 1398، صفحه 5-203 
نقش راهبردها و خط‌مشی‌های توسعه کسب و کارها بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)

صفحه 155-203

سید عباس حسینی؛ تورج مجیبی؛ علی مهدی زاده اشرفی؛ حسین وظیفه دوست