بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز،طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، گرایش توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده‌های فصلی بازدهی‌های نرخ ارز، شاخص قیمت بازار سهام، قیمت طلا، قیمت نفت و قیمت مسکن (شاخص اجاره بها) طی دوره زمانی 1371 تا 1395 است. نتایج حاصل که با استفاده از نرم‌افزار OXMetrix به دست آمده‌اند، دلالت بر وجود همبستگی شرطی بالا میان بازدهی ارز و طلا دارد و کمترین همبستگی شرطی میان بازدهی مسکن و ارز مشاهده می‌شود. علاوه بر آن، با بررسی نمودار همبستگی شرطی میان بازدهی دارایی‌ها، تغییر در روند همبستگی شرطی ناشی از تحولات جهانی به چشم می‌خورد، که نشان از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات جهان دارد.

کلیدواژه‌ها