فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تاثیر ریسک سیاسی، مالی و اقتصادی بر رشد اقتصادی: شواهدی از اقتصادی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/es.2023.341494.1581

هادی کشاورز؛ رمضان حسین زاده؛ معصومه قرنجیک


رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1393

ابوالقاسم گلخندان؛ داود گلخندان؛ محمد مولایی