تعداد مقالات: 195
103. پیش‌بینی مصرف انرژی در ایران :کاربرد مدل GM-ARMA براساس فیلتر هادریک-پرسکات

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395

ابوالفضل جنتی مشکاتی؛ عبدالرضا جهانگیری بلطاقی؛ علیرضا قباشی


106. رویکردی راهبردی به خودگردانی مالی در دانشگاه‌های دولتی تهران؛ ترکیب تکنیک‌های SWOT- TOPSIS

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397

حمید رحیمیان؛ شادی روحانی؛ صمد برزویان؛ عباس عباس پور؛ غلامرضا گرایی‌نژاد


107. پرکردن شکاف نظر و عمل در بانکداری اسلامی: ارائه مدلی جهت اجرای بهتر قرارداد مشارکت

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

امیراحمد ذوالفقاری؛ رمضانعلی مروی؛ عباس شاکری


108. تعیین شاخص نااطمینانی اقتصادی بهینه برای اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 28، بهار 1398

احمد صلاح منش؛ رضا علائی؛ سیدعزیز آرمن


111. تحلیل تطبیقی تأثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض‎الحسنه

دوره 7، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 51-81

رحیم دلالی اصفهانی؛ رسول بخشی دستجردی؛ سیدعقیل حسینی


113. طراحی الگوی پویای اقتصادی حوزه آبی کرمانشاه

دوره 7، شماره 24، بهار 1397، صفحه 121-150

شیما شجاع؛ حسین رضائی؛ محمدرضا آرمان مهر


115. بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 135-166

حسین صمصامی؛ محمد اخباری


116. بررسی نسبت توسعه آموزش عالی و اشتغال در ایران (1368- 1396)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 135-160

محمد سهیل سرو؛ جعفر هزارجریبی


119. بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه‌ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391

اکرم زین الیان؛ محمدرضا لطفعلی‌پور؛ نازگل اشرافی


120. اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدل‌های تغییر رژیم

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

بهرام سحابی؛ سمیه خضری؛ سیروس سلیمانی


124. بررسی دلاری‌شدن غیررسمی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393

ایوب ابوذری؛ غلامرضا زمانیان


125. فراتحلیلی بر آسیب‌شناسی‌های برنامه‌های توسعه در ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1393

جلیل سلیمی؛ رضا مکنون؛ محسن بهرامی