فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

شناسایی ظرفیت‌های صنعتی ایران با استفاده از مدل پیچیدگی اقتصادی با تأکید بر بازار صادراتی کشورهای همسایه منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران/ دانشکده اقتصاد

3 دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضی دانشگاه امیرکبیر

چکیده

تجزیه و تحلیل فضای محصولی در ایران نشان می‌دهد که از میان 1259 کد کالای موجود در سامانه هماهنگ شده شماره‌گذاری کالای 4 رقمی (Harmonized System (HS))، 45 کد کالا وجود دارد که حرکت به سمت تولید و صادرات آن‌ها می‌تواند به بهبود درجه پیچیدگی اقتصاد ایران کمک‌ کند.
با توجه به اهمیت بازارهای 9 کشور همسایه ایران 25 کد کالا در بازار این کشورها شناسایی شده است که پس از حذف آن دسته از کد کالاهایی که در ایران تولید نمی‌شوند و همچنین آن دسته از کالاهایی که ایران در حال حاضر اقدام به صادرات آن‌ها می‌کند، 20 کد کالا باقی می‌ماند که تولید و صادرات این کالاها نه تنها منجر به بهبود درجه پیچیدگی اقتصادی ایران می‌شود بلکه بازاری 12 میلیارد دلاری دارند که با فرض تصاحب نیمی از این بازار، این اتفاق منجر به رشد 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد شد.

کلیدواژه‌ها