نویسنده = فرهاد رهبر
مطالعه نحوه ایجاد رونق تولید با استفاده از سیستم دینامیکی تجارت خارجی به همراه کنترل کننده PI

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400، صفحه 5-31

ارشیا بادی؛ فرهاد رهبر؛ احمدرضا ولی؛ حبیب اله آراسته راد؛ سید مهدی حکیمی


آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 113-156

فرهاد رهبر؛ علی وطنی؛ فرزاد مخلص الائمه