فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

فناوری زنجیره بلوکی و منازعات در حال گسترش در نظام‌های پولی ملی و بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه روابط بین الملل، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه هر نوع سیاست‌گذاری در اقتصاد از طریق حاکمیت مرکزی و نهادهایی که به نمایندگی از آن عمل می‎کنند تعیین و تنظیم می‎شود. شاهد مثال این واقعیت، سیاست‌های پولی است که عموماً توسط بانکهای مرکزی تنظیم و عملیاتی می‎شود که هدف از آن کاهش نرخ بیکاری، افزایش ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم است؛ اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باشد. زمانی که اعتماد به بانک‌ها و پول‌های سنتی کاهش ‌یابد، شهروندان به دنبال جایگزین‌هایی مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهای مبتنی بر زنجیره­ی بلوکی در اقتصاد جهانی و درون مرزهای ملی، به‌ صورت طبیعی قدرت سیاست‌گذاری دولت‎ها در حوزه­ی پولی را کاهش می‎دهد و به نوعی می‎تواند اقتصاد یک کشور را تابع سیاست‌گذاری و قاعده­گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روند به‌خودی‌خود موجب بروز منازعات گسترده‎ای میان بازیگران درون ساختار اقتصاد ملی و بازیگران حاضر در ساختار اقتصاد جهانی همچون دولت‎ها و شرکت‎های بزرگ چند ملیتی می‎شود. پژوهش حاضر، در پی شناسایی میزان تأثیرات ناشی از پیدایش ارزهای مبتنی بر زنجیره بلوکی در حوزه تنظیم­گری پولی در ساختار اقتصادهای ملی و بین‌المللی و خطرات و ریسک‎های امنیتی ناشی از آن برای حاکمیت ملی دولت‎ها است. سؤال مقالهی حاضر این است که "چرا میزان و نحوه­ی استفاده از فن‌آوری زنجیره­ی بلوکی به یکی از عرصه‌های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی (با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر دولتی) در نظام‌های پولی ملی و بین‌الملل تبدیل‌شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، علت تبدیل شدن میزان و نحوه استفاده از فن‎آوری زنجیره بلوکی به یکی از عرصه‎های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی با یکدیگر و نیز با بازیگران غیردولتی در نظام‎های پولی ملی و بین‎المللی، تضعیف شدید امکان سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی توسط دولت‎های ملی در صورت گسترش استفاده از سیستم‎های پرداخت مبتنی بر فن‌آوری زنجیره بلوکی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت استفاده از منابع اینترنتی، کتابخانه‎ای و اسناد دسته اول همچون قوانین کشورها در این حوزه میباشد.

کلیدواژه‌ها