رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد ، دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از بخش‌هایی که در تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف‌نظرهای بین‌‌المللی به بهانه مسائل هسته‌‌ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم‌های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم‌ شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه‌های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه‌ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ‌‌ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه‌بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (AHP) و نرم‌افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای  پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت‌های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


امانی جونقانی،‌ الهام (1399). رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی. دانشگاه اصفهان.
تجاره، ابوذر (1396). راهنمای کاربردی سوئیفت در پرداخت‌‌های بین‌الملل. تهران.انتشارات بامن.
چلبی، محمد (1398). تحریم سوئیفت و امکان‌سنجی ایجاد شبکه نوین مبادله داده‌‌ها در حقوق بین‌المللی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق تجارت بین‌الملل. تهران. دانشکده علامه طباطبایی.
حدادی، مهدی (1397). تحریم‌های بین‌المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین‌المللی. اندیشه‌ای حقوقی 1(3). صص119-115
دلاور، علی (1383). مبانی نظری و عملی پژوهش. تهران. انتشارات رشد.
رستمیان، فهیمه و گلباران، سارا (1394). سوئیفت و آثار آن قبل و بعد تحریم. فصلنامه احیاء (52). صص 22-15
زهرایی، مصطفی. دولت‌خواه زهرا (1389). مقایسه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و کره شمالی در شورای امنیت. فصلنامه راهبرد. 19(55). صص 139-170.
شیریجیان، محمد. فرهمند معین، حامد و نجفی جزه، حامد (1397). نظام تبادلات بین‌المللی شبکه بانکی کشور. تهران.انتشارات نیلوفران.
صادقی یارندی، سیف اله و طارم سری (1385). فرهنگ توصیفی اصطلاحات تجارت بین‌الملل و سازمان جهانی تجارت. چاپ و نشر بازرگانی.
محمد نژاد، حسن (1396). تحلیل عوامل مؤثر بر تداوم استفاده کاربران از سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی: مطالعه موردی سامانه سهام به عنوان جایگزین شبکه سوئیفت در جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات. دانشگاه خوارزمی.
میثمی،‌ حسین و بیابانی،‌زینب (1399). تحلیل ماهیت، استخراج و مبادله‌‌ی انواع رمز ارزها و توکن‌‌ها از منظر فقه اسلامی و قوانین کشور. پژوهشکده پولی و بانکی.
نفیو، ریچارد (2018). هنر تحریم‌ها از درون میدان. (ترجمه مرکز پژوهش‌های مجلس). تهران. انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
Baby, S(2013).AHP Modeling for Multicriteria Decision-Making and to Optimise Strategies for Protecting Coastal Landscape Resources. International Journal of Innovation, Management and Technology.Vol. 4. No. 2.
Belfer Center for Science and International Affairs | Harvard Kennedy School (2020).Digital Currency Wars. President and Fellows of Harvard College Printed in the United States of America.
Doxey, M. (1999). “International Sanctions”, In World Politics: Power, Interdependence and Dependence, Canada: Harcourt Brace, Jovanovich.
Foody, J., Friedman, S., Garbarino, J., & Klyng, J. (2014). "The Future of Financial Messaging". Credit Suisse. 1-82.
Hufbauer, Gary Clyde; Schott, Jeffrey J.; Elliott, Kimberly Ann; Oegg, Barbara (2008). Economic Sanctions Reconsidered (3 ed). Washington, DC: Columbia University Press. p. 67. ISBN 9780881324822.
Ozdemir,M.S(2005). Validity and inconsistency in the analytic hierarchy process. Applied Mathematics and Computation 161. 707–720
Scott, S. V., & Zachariadis, M. (2014). The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). N Y: Routledge.
Scott, S. V., & Zachariadis, M. Reenen. J.V(2017).The long-term effect of digital innovation on bank performance: An empirical study of SWIFT adoption in financial services. Research Policy
Volume 46. Issue 5.  984-1004.