فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد ، دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از بخش‌هایی که در تحریم‌ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفته، بحث ارتباطات بین بانکی و قطع دسترسی کشور به سامانه سوئیفت است. با بالا گرفتن اختلاف‌نظرهای بین‌‌المللی به بهانه مسائل هسته‌‌ای کشور و به تبع آن اعمال تحریم‌های جدید، در 27 اسفند 1390 سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران تحریم‌ شد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر رتبه‌بندی راهکارهای جایگزین سوئیفت در محیط تحریم در ایران است. در ابتدا برای شناسایی راهکارها (گزینه‌های جایگزین) و معیارها (ویژگی هر روش مانند سرعت مبادله، امنیت و غیره) ضمن بررسی کتابخانه‌ای تجارب سایر کشورها از نظر خبرگان با روش میدانی (مصاحبه نیمه ‌‌ساختاریافته) استفاده شده است. در ادامه برای رتبه‌بندی راهکارها و معیارهای شناسایی شده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (AHP) و نرم‌افزار Expert Choice استفاده شده است. نتایج، گویای آن است که از هشت راهکار استخراج شده، راهکارهای  پیمان پولی دوجانبه و سواپ ارزی و پیوستن به سیستم مالی چین و روسیه در اولویت‌های برتر جهت جایگزینی سوئیفت معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها