فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

بررسی راهبردهای نوین فروش نفت خام ایران با رویکرد ضد تحریمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

فروش نفت خام به‌عنوان کالای استراتژیک علاوه بر اهمیت در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی- امنیتی کشورها نیز مهم و تأثیرگذار است. ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یکی از دشمنان دیرین جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب اسلامی با روش‌‌هایی همچون محدود ساختن سرمایه‌گذاری و تحریم ایران در عرصه‌‌های مختلف درصدد ایجاد اخلال و ضربه زدن به جمهوری اسلامی بوده و تا به امروز تلاش کرده است، این حلقه فشار را سخت‌تر کند. اصلی‌ترین مسئله‌ای که این پژوهش درصدد پاسخ به آن بوده، ارائه راهبردهایی برای فروش نفت خام ایران با توجه به تحریم‌‌های هوشمند فعلی است؛ بر این اساس با 24 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه و از طریق روش تحلیل، مضمون مطالب ارائه‌شده کدگذاری و نتایج نهایی احصا شده است. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به شرایط کنونی می‌توان از 16 راهبرد استفاده کرد که پژوهشگر آن را در چهار دستة «سازوکارهای فنی»، «سازوکارهای سیاسی- حقوقی»، «سازوکارهای اقتصادی- مالی» و «سازوکارهای تجاری- بازرگانی» دسته‌بندی نموده است. البته استفاده هیبریدی (ترکیبی) این راهبرد‌‌ها نیز ممکن است و کارگشا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها