اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر بار مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشداقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی می‌تواند رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد، بازده سهام و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را کاهش داده و سرمایه‌های نقدی را افزایش دهد؛ درنتیجه ، عدم اطمینان سیاست‌های اقتصادی منجر به کاهش درآمد مالی دولت‌ها می‌شود. درعین‌حال دولت‌های محلی برای مهار رکود اقتصادی انگیزه دارند تا هزینه‌های مالی شامل نرخ مالیات را افزایش دهند که این امر فشار مالی دولت‌ها را افزایش می‌دهد. به‌منظور کاهش فشار ، دولت‌های محلی تمام تلاش خود را برای افزایش درآمد مالیاتی انجام می‌دهند که این امر می‌تواند باعث افزایش بار مالیاتی شرکت‌ها شود. درهمین‌راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بار مالیاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1397-1391 است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده، از مدل داده‌های پانلی استفاده‌شده که کلیه تجزیه‌وتحلیل‌ها با نرم‌افزار Eviews10 انجام‌گرفته است، یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیر نااطمینانی سیاستی اثرات معنادار بر بار مالیاتی شرکت‌ها داشته است، درنتیجه فرضیه مطرح‌شده در تحقیق تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها