تحلیل تطبیقی آثار اقتصادی مرابحه ساده و مرکب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه یاسوج

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل آثار خرد و کلان اعمال روش ساده و مرکب محاسبه اقساط تسهیلات بانکی در یک ساختار اقتصادی بوده است؛ به این منظور ابتدا با احصاء مبانی استخراج فرمول‎های این دو روش، نشان داده شده که در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، آثار تورمی روش مرکب بیش از روش ساده است. با توجه به اینکه بخش واقعی نمی‎تواند به‌صورت نمایی و با نرخ مرکب رشد کند، در نتیجه در سطح کلان، نرخ بدهی سریع‎تر از نرخ قدرت بازپرداخت بخش واقعی رشد می‎کند و اقتصاد را به سمت عدم تعادل ذاتی سوق می‎دهد. همچنین نشان داده شده است که مرابحه مرکب به‌طور فزاینده منجر به تمرکز شدید ثروت در دست ثروتمندان می‌شود و نسبت به مرابحه ساده آثار توزیعی بسیار وخیم‎تری بر جای خواهد گذاشت و نابرابری را به‌شدت افزایش خواهد داد و از آنجا که توزیع نابرابرتر به آثار معکوس بر روی رشد اقتصادی منجر می‎شود، از این طریق مرابحه مرکب رشد اقتصادی را مختل خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها