رتبه‌بندی جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جنوب غرب آسیا با بهره‌گیری از الگوهای تصمیم‌گیری چندمعیاره

نویسندگان

چکیده

طبق سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌، ایران کشوری است توسعه‌یافته که به جایگاه نخست اقتصادی دست پیدا کرده است. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که توسعه اقتصادی از ابعاد و ارکان مهم آن می‌باشد. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درکی صحیح از جایگاه فعلی امری حیاتی است و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد.; در این مقاله تلاش شده است که جایگاه اقتصادی ایران در منطقه مشخص شود و در این راستا شاخص‌های مختلف اقتصادی کشورهای منطقه در بازه زمانی مشخص جمع‌آوری شدند. با توجه به اینکه اهمیت این شاخص‌ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، با استفاده از الگوهای تصمیم‌گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپ‌سیس) برای هرکدام از شاخص‌ها وزن نسبی تعیین شد و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها تعیین گردید. نتایج نشان می‌دهد در بین بیست‌وپنج کشور منطقه جنوب غرب آسیا در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، عربستان و ایران به‌ترتیب رتبه‌های یکم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند.;

کلیدواژه‌ها