نویسنده = عبدالحمید سعادت نژاد
برآورد تابع واکنش سیاست مداخله بانک مرکزی ایران در بازار ارز

دوره 11، شماره 40، تیر 1401، صفحه 103-144

10.22034/es.2022.144755

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبایی‌نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی


اثرات مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 79-115

عبدالحمید سعادت نژاد؛ زهره طباطبائی نسب؛ سید یحیی ابطحی؛ محمدعلی دهقان تفتی