بررسی تاثیر تروریسم بر گردشگری کشورهای منتخب: رویکرد پویای پانل دیتا (GMM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشیار بخش اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشگاه بین المللی چابهار

4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

امروزه، گردشگری به‌واسطه وسعت خدمات ارائه‌شده توسط آن، به‌عنوان یک صنعت به شمار می‌آید. ازاین‌رو امنیت یکی از پیش‌شرط‌های لازم و ضروری توسعه گردشگری می‌باشد. با توجه به اینکه بدون امنیت سفری شکل نخواهد گرفت، ازاین‌رو می‌توان گفت امنیت جزو فاکتورهای مهم تألیف استراتژی‌های توسعه گردشگری در دنیا به شمار می‌رود و تروریسم نیز یکی از مهم‌ترین عوامل نابودکننده‌ی امنیت منطقه‌ای و ملی گردشگری به شمار می‌رود. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر تروریسم بر گردشگری می‌باشد. به‌طوری‌که برای دستیابی به این هدف در این مطالعه از روش پویای پانل دیتا(GMM) و داده‌های 128 کشور طی سال‌های 2002 الی 2020 استفاده‌شده است. نتایج مطالعه نشان‌دهنده اثر منفی تروریسم بر گردشگری بوده و احساس ناامنی از سوی گردشگران سبب کاهش ورود آن‌ها به کشورهایی می‌شود که از سطح ایمنی مناسبی برخوردار نیستند. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود کشورها برای توسعه گردشگری، سعی در برقراری امنیت کشور و منطقه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات