تحلیل ترازنامه‌ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده‌های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار، مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

در نظام پولی کنونی (نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی)، پول یک نوع بدهی است که توسط بانک مرکزی و بانک‌ها در چارچوب عملیات ترازنامه‌ای خلق می‌شود. خلق پول در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی باعث ایجاد و یا تشدید معضلات مختلف از جمله ورشکستگی نقدی و ترازنامه‌ای بانک‌ها می‌شود. یکی از راهکار‌های حل چنین معضلاتی، تغییر نظام حکمرانی پول به حالتی است که امکان خلق پول بانکی منتفی شود (نظام ذخیره 100 درصد). از طرف دیگر در چند ساله اخیر بانک‌های مرکزی درصدد انتشار پول دیجیتال مربوط به خود برآمده‌اند که تحولات قابل‌توجهی را در نظام پولی فعلی رقم می‌زند. هدف مقاله حاضر تحلیل ترازنامه‌ای تاثیرات جانشینی پول دیجیتال بانک مرکزی به‌ جای سپرده‌های بانکی بر ترازنامه کنشگران اقتصادی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه اسناد کتابخانه‌ای از طریق تحلیل ترازنامه‌ای CBDC بر اساس ترازنامه کنشگران اقتصادی، نشان داده می‌شود که افزایش CBDC در سبد مردم در اقتصاد و جانشین شدن آن به‌ جای سپرده‌های بانکی، قدرت خلق پول بانک‌‌ها را کاهش می‌دهد. نتایج مقاله حاکی از آن است که در صورتی که CBDC به ‌صورت کامل جانشین سپرده‌های بانکی شود، قدرت خلق پول بانک‌ها به سمت صفر میل می‌کند. CBDC امکان ایجاد نظام پولی مبتنی بر ذخیره کامل را فراهم می‌کند که معضلات خلق پول بانکی از جمله احتمال بالای ورشکستگی نقدی (به دلیل یکسان نبودن ریسک دو طرف ترازنامه بانک‌ها) و ورشکستگی ترازنامه‌ای (به دلیل قدرت بانک‌ها برای امهال تسهیلات غیرجاری) را منتفی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی (1394). ترتیبات خلق پول از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی با تأکید بر نرخ ذخیره قانونی. (پایان‌نامه دکتری). دانشگاه تهران. تهران. ایران.
Barrdear, John, Kumhof, Michael (2016), "The Macroeconomics of Central Bank Issued Digital Currencies", Bank for International Settlements.
Beniak, Patricja (2019), "Central Bank Digital Currency and Monetary Policy: A Literature Review", Munich Personal Repec Archive.
BIS (2020), “Central bank digital currencies: foundational principles and core features”, Report No.1, Bank for International Settlements.
BIS (2018), "Central bank digital currencies", Bank for international settlements.
Boel, Paola (2016). “Thinking about the Future of Money and Potential Implications for Central Banks.” Economic Review, Sveriges Riksbank, 147-158.
Bordo, M. D., & Levin, A. T. (2017), Central bank digital currency and the future of monetary policy (No. w23711). National Bureau of Economic Research.
Brunnermeier, M and D Niepelt (2019), “Digital money: Private versus public”, in A Fatás (ed), The Economics of Fintech and Digital Currencies, VoxEU book, March
Buterin, Vitalik (2016). “A Proof of Stake Design Philosophy.” Available at: https://medium.com/@VitalikButerin/a-proof-of-stake-design-philosophy-506585978d51.
Carstens, Agustin (2021), "Central bank digital Currencies: putting a big idea into practice", Bank for International Settlements.
Danezis, George and Sarah Meiklejohn (2016). “Centrally Banked Cryptocurrencies.” Available at: http://dx.doi.org/10.14722/ndss.2016.23187.
Davoodalhosseini, Seyed Mohammadreza (2021), "Central Bank Digital Currency and Monetary Policy", Journal of Economic Dynamics & Control
Dyson, Ben and Graham Hodgson (2017). “Digital Cash: Why Central Banks Should Start Issuing Electronic Money.” Available at: http://positivemoney.org/wp-content/uploads/ 2016/01/ 20160113.
Fatas, Antonio (2020), The Economics of Fintech and Digital Currencies, Centre for Economic Policy Research (CEPR)
Friedman, M. (1992), A Program for Monetary Stability, New York: Fordham University Press.
Fung, Ben and Hanna Halaburda (2016). “Central Bank Digital Currencies: A Framework for Assessing Why and How.” Available at: http://www.bankofcanada.ca.
Jackson, Andrew and Dyson, Ben (2012); Modernising Money: Why Our Monetary System is Broken and how it can be Fixed, Positive Money.
Ketterer, Juan Antonio and Gabriela Andrade (2016). “Digital Central Bank Money and the Unbundling of the Bank Function.” Inter-American Development Bank Discussion Paper 449.
McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014), Money in the modern economy: an introduction. Bank of England Quarterly Bulletin, Q1.
Powell, Jerome (2017). “Innovation, Technology, and the Payments System.” Available at: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20170303a.htm.
Raskin, Max and David Raskin (2016a). “Digital Currencies, Decentralized Ledgers, and the Future of Central Banking” NBER Working Paper 22238.
Rogoff, Kenneth (2016). The Curse of Cash. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Rothbard N. Murray (2008), The Mystery of Banking, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.