فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

راهبرد تأمین مالی پروژه های نفتی در چارچوب نظام رمزارزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد انرژی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

2 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

در پی معرفی بیت‌کوین و هویدا گشتن قابلیت‌های فناوری زنجیره‌بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان‌سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره‌بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ایشان، استقرار فرایندهای مبتنی بر زنجیره‌بلوکی و جایگزینی آن با سازوکارهای موجود، اثرات غیرقابل انکاری بر چابکی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش شفافیت بر صنایع و کسب و کارهای مختلف خواهد داشت. این پژوهش نیز ضمن بهره‌گیری از روش فراترکیب، تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رمزارز نفت‌پایه جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین مالی پروژه‌های فعال در بخش‌های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور قرار داده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که به‌کارگیری قابلیت‌‌های فناوری نوظهور زنجیره‌بلوکی، علاوه بر چابک و ساده‌تر نمودن فرایندهای اجرایی انتشار اوراق در قالب توکن‌های بهادار، امکان تأمین مالی ارزی بین‌المللی را بدون نیاز به نهادها و مؤسسات مالی فراهم می‌سازد. رمزارز نفت‌پایه جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ذخایر اثبات شده و قابل بازیافت نفت و گاز منتشر شده و ارزشی معادل یک بشکه نفت خام یا مقداری برابر از ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها