رابطه میان سیاست‌های پولی فدرال رزرو با ارزش دلار، قیمت‌های نفت و طلا، درس‌هایی برای سیاست‌گذاران پولی و مالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

4 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

بررسی رابطه سیاست‌های فدرال رزرو آمریکا در جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، با قیمت نفت، طلا و دلار برای سیاست‌گذاران ایرانی اهمیت فراوانی دارد؛ چراکه بهای نفت و دلار در بودجه کشور و برای سیاست‌گذاری مالی عوامل تعیین‌کننده‌ای است و علاوه بر این از منظر ذخایر خارجی بانک مرکزی نیز، تغییرات قیمت طلا و ارزش دلار برای سیاست‌گذار پولی به‌منظور بهینه کردن سبد دارایی‌ها مهم جلوه می‌کند. در این تحقیق سعی شده است، با استفاده از مدل تصحیح خطای آستانه‌ای با کمک آمار روزانه 2001 تا 2018 رابطه این سیاست‌ها با متغیرهای مورد نظر بررسی شود. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، نرخ بهره مؤثر وجوه فدرال رزرو بر قیمت نفت (در دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت)، طلا (در دوره کوتاه‌مدت) و ارزش دلار (در دوره بلندمدت) اثر داشته است؛ بنابراین توجه به نرخ بهره مؤثر وجوه فدرال رزرو در کنار سایر عوامل تأثیرگذار از سوی سیاست‌گذار مالی و پولی به هنگام پیش‌بینی قیمت نفت، دلار و طلا توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها