اولویت‌های فناورانه بخش بالادستی صنعت نفت در راهبرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

چکیده

جهت تحقق سیاست‌های بهره‌وری بهینه از مخازن نفتی کشور، نخست باید اولویت‌ها و محدودیت‌های بخش بالادستی صنعت نفت کشور مورد بررسی قرار گیرند. پس از تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته صنعت نفت یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های گذشته و همچنین تشدید تحریم‌ها، در این پژوهش بر آن شدیم تا اولویت‌های فناورانه در بخش بالادستی صنعت نفت را متناسب با این سیاست‌ها استخراج کنیم.
از این رو ابتدا باید نظام اقتصادی متناسب با اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در بخش ابتدایی از این پژوهش به ترسیم چنین نظام اقتصادی پرداختیم. سپس با استفاده از شاخص‌های آن و با استفاده از روش تاپسیس به اولویت‌بندی فناوری‌ها در این حوزه پرداختیم. با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش مهمترین حوزه‌ای که در بخش بالادستی صنعت نفت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، فناوری‌های ازدیاد برداشت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها