پس‌انداز احتیاطی در شرایط بازارهای مالی ناکامل اقتصاد ایران: رهیافت مدل کارگزاران ناهمگن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

با توجه به‌شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به‌صورت عددی به شیوه‌ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم‌ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم‌ترین عامل بیش پس‌انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس‌انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس‌انداز احتیاطی از کل پس‌انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس‌انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله‌های سفته‌بازانه به بازار دارایی‌های حاوی ارزش بین‌المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می‌یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.

کلیدواژه‌ها