اثرگذاری متقابل شوک‏های جانب عرضه صنایع بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی نفت و گاز در اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در این پژوهش با هدف مدل‏سازی اثرپذیری و اثرگذاری متقابل شوک‏های عرضه صنایع نفت و گاز ایران شامل صنایع بالادستی، پایین‏دستی و میان‏دستی، شوک‏های 10 درصدی عرضه طبق مدل حذف فرضی جزئی در بستر تعادل عمومی و جدول داده-ستانده به ‏هنگام شده 1396 ایران، به 6 بخش اصلی نفت و گاز وارد شده و اثرات آن به طور متقابل سنجیده شده است. نتایج اساسی این تحقیق نشان داد که بیشترین کاهش ارزش افزوده اقتصاد (26 درصد) بر اثر بروز شوک عرضه در پتروشیمی‌‏ها بوده ‏است. هم‌چنین بیشترین کاهش ارزش افزوده صنایع نفت و گاز ایران بر اثر بروز شوک 10 درصدی عرضه در بخش‏های «استخراج نفت خام و گاز طبیعی»، «تولید و انتقال گاز طبیعی» و «حمل و نقل با خط لوله» مشاهده شده است که به ترتیب باعث کاهش 9.56 درصدی، 6.84 درصدی و 5.79 درصدی این صنایع شده است.

کلیدواژه‌ها