فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = دموکراسی
تعداد مقالات: 2
1. تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

دوره 2، شماره 6، پاییز 1392

علی دلایی میلان؛ محمدحسن فطرس؛ مرتضی قربان‌سرشت


2. ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391

سعید صمدی؛ سید پرویز جلیلی کامجو؛ مرتضی درخشان