کلیدواژه‌ها = کاربرد شاخص‌های بهره‌وری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات بهره‌‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران ،کاربرد شاخص‌های بهره‌ وری

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396

حشمت اله قلی زاده؛ شهریار نصابیان؛ رضا مقدسی؛ علیرضا امینی