کلیدواژه‌ها = تحلیل تجزیه ساختاری(SDA)
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394

پریسا جیحونی پور؛ سمیه اعظمی؛ کیومرث سهیلی