فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی ایران در محیط متخاصم

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 135-168

رضا بنی اسد؛ مهدی باقری میبدی


شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 8، شماره 30، مهر 1398، صفحه 5-46

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ محمد حسین قوام؛ محمد قزلباش


سنجش ثبات در نظام مالی و تحلیل عوامل موثر بر آن

دوره 5، شماره 18، مهر 1395

حسن کیایی؛ محمدحسین عبادی