فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 8
1. طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی ایران در محیط متخاصم

دوره 9، شماره 32، بهار 1399، صفحه 135-168

رضا بنی اسد؛ مهدی باقری میبدی


2. شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 8، شماره 30، پاییز 1398، صفحه 5-46

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ محمد حسین قوام؛ محمد قزلباش


3. سنجش درجه‌ی مقاومت نظام بانکداری اسلامی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)

دوره 7، شماره 27، زمستان 1397

ایمان باستانی فر؛ رضا رنجبر؛ محمد رضا حیدری


7. سنجش ثبات در نظام مالی و تحلیل عوامل موثر بر آن

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395

حسن کیایی؛ محمدحسین عبادی


8. تحریم اقتصادی؛ فرصت‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

اسدالله مرادی؛ حسین مسعودنیا؛ علی ابراهیمی