فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = نظریه بازی‌ها
بررسی رفتار پاکستان و هند در قبال دو خط لوله تاپی و صلح با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 7، شماره 27، دی 1397

احمد حاجی نژاد؛ امیر علی سیف الدین؛ سعید ودادی کلانتر


بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران

دوره 4، شماره 15، دی 1394

بهزاد سلمانی؛ پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور