کلیدواژه‌ها = تحریم اقتصادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی راهبردی اثرگذاری تحریم بر نرخ ارز از کانال حساب مالی

دوره 6، شماره 22، پاییز 1396

میثم صفری تخت شیرینی؛ مرتضی تهامی پور زرندی


2. تحریم اقتصادی؛ فرصت‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393

اسدالله مرادی؛ حسین مسعودنیا؛ علی ابراهیمی