فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = تحریم اقتصادی
تعداد مقالات: 3
1. ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم‌ها علیه ایران

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 565-593

محمد نوفرستی؛ محمدرضا سزاوار


2. بررسی راهبردی اثرگذاری تحریم بر نرخ ارز از کانال حساب مالی

دوره 6، شماره 22، مهر 1396

میثم صفری تخت شیرینی؛ مرتضی تهامی پور زرندی


3. تحریم اقتصادی؛ فرصت‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی

دوره 3، شماره 11، دی 1393

اسدالله مرادی؛ حسین مسعودنیا؛ علی ابراهیمی