نویسنده = هادی خانیکی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل برساخت رسانه‌ای سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد ملی در ایران

دوره 6، شماره 21، تابستان 1396، صفحه 161-194

محمدمهدی فرقانی؛ هادی خانیکی؛ سیدمحمد مهدی‌زاده؛ رامین شمسایی نیا