دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه مدل صادراتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/es.2023.400062.1681

سید محمد مهدی میری؛ علیرضا روستا؛ داریوش جمشیدی


مسئله کاهش ارزش پول ملی، نظریه برابری قدرت خرید و ارتباط متقابل متغیرهای پولی و ارزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

10.22034/es.2023.366866.1629

حسین صمصامی؛ رعنا عباسقلی نژاد اسبقی؛ پرویز داوودی