نقش نهادهای سیاسی در کارآمدی بخش مالی؛ تحلیل مرزی تصادفی (SFA)

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 1-24

10.22034/es.2023.328741.1543

پرویز رستم زاده؛ سید عقیل حسینی؛ علیرضا رعنائی


شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 8، شماره 30، مهر 1398، صفحه 5-46

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ محمد حسین قوام؛ محمد قزلباش


بررسی تحلیلی و تطبیقی ساختار و روش‌های اجرای پروژه‌های BOT در ایران و چند کشور منتخب

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 5-50

حمیدرضا فرجی کلاریجانی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


مطالعه نحوه ایجاد رونق تولید با استفاده از سیستم دینامیکی تجارت خارجی به همراه کنترل کننده PI

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400، صفحه 5-31

ارشیا بادی؛ فرهاد رهبر؛ احمدرضا ولی؛ حبیب اله آراسته راد؛ سید مهدی حکیمی


راهبرد اساسی خصوصی سازی در ایران

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 215-250

محمد یعقوبی؛ وحید سیفی؛ مهدی صادقی شاهدانی


تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره‌وری نیروی کار

دوره 1، شماره 3، دی 1391

اکبر کمیجانی؛ حمید پاداش؛ علی صادقین


بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

قهرمان عبدلی؛ نسرین حضارمقدم


بررسی مقایسه‌ای تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در جهت پیشرفت

دوره 2، شماره 5، تیر 1392

رضا مجیدزاده؛ سعید غلامی نتاج؛ محمد باقر نوبخت


تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1392

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 11، دی 1393

احمد جعفری صمیمی؛ رضا احمدی؛ محمد عبدی


بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران

دوره 4، شماره 15، دی 1394

بهزاد سلمانی؛ پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور