فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 8، شماره 30، مهر 1398، صفحه 5-46

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ محمد حسین قوام؛ محمد قزلباش


بررسی تحلیلی و تطبیقی ساختار و روش‌های اجرای پروژه‌های BOT در ایران و چند کشور منتخب

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 5-50

حمیدرضا فرجی کلاریجانی؛ سید محمد اسماعیل جلالی


راهبرد اساسی خصوصی سازی در ایران

دوره 10، شماره 37، شهریور 1400، صفحه 215-250

محمد یعقوبی؛ وحید سیفی؛ مهدی صادقی شاهدانی


تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره‌وری نیروی کار

دوره 1، شماره 3، دی 1391

اکبر کمیجانی؛ حمید پاداش؛ علی صادقین


بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

قهرمان عبدلی؛ نسرین حضارمقدم


بررسی مقایسه‌ای تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در جهت پیشرفت

دوره 2، شماره 5، تیر 1392

رضا مجیدزاده؛ سعید غلامی نتاج؛ محمد باقر نوبخت


تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1392

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 11، دی 1393

احمد جعفری صمیمی؛ رضا احمدی؛ محمد عبدی


بررسی سناریو‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران

دوره 4، شماره 15، دی 1394

بهزاد سلمانی؛ پری جعفری لیلاب؛ جعفر حقیقت؛ حسین اصغرپور


برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران

دوره 5، شماره 17، تیر 1395

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی