کلیدواژه‌ها = تحریم
بررسی راهبردهای نوین فروش نفت خام ایران با رویکرد ضد تحریمی

دوره 7، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 151-176

سید عبداله رضوی؛ مسعود رسولی امیرآبادی


تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران

دوره 3، شماره 11، دی 1393

امیر خادم علیزاده؛ حمید آماده؛ محبوبه بقالیان