کلیدواژه‌ها = اقتصاد ایران
ساخت شاخصی با تواتر ماهانه برای تحریم‌ها علیه ایران

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 565-593

محمد نوفرستی؛ محمدرضا سزاوار


آیا سیاست‌‎های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون‌های غیرخطی و شکست ساختاری

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 71-99

سیاوش محمدپور؛ علی رضا زاده؛ مهدی مهرانفر؛ علیرضا خزایی


نقش تامین مالی به عنوان یک راهبرد در پایداری و تحقق رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 101-132

امین اکبرزاده؛ مصیب پهلوانی؛ سید حسین میرجلیلی


پیاده‌سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 5-38

علی استاجی؛ فرخنده جبل عاملی؛ سجاد برخورداری؛ احسان رسولی نژاد


تأثیر اعتماد به مقام پولی بر اثرگذاری سیاست پولی

دوره 8، شماره 31، دی 1398، صفحه 179-202

هادی کشاورز؛ حجت پارسا


بررسی دلاری‌شدن غیررسمی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1393

ایوب ابوذری؛ غلامرضا زمانیان


تحلیلی راهبردی بر اثر سرمایه انسانی در رشد بهره‌وری نیروی کار

دوره 1، شماره 3، دی 1391

اکبر کمیجانی؛ حمید پاداش؛ علی صادقین