کلیدواژه‌ها = مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ
بررسی تاثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400، صفحه 657-726

سیده نسیبه طاهری؛ بیژن صفوی؛ فاطمه زندی؛ مهناز ربیعی