کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
شبیه‌سازی و پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ایران تا افق 1404

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

حکیمه آرامش؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فاطمه طالقانی؛ هدا منگالی