کلیدواژه‌ها = بهره‌وری
ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مولفه‌های بهره‌وری: شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 199-236

لاله طبقچی اکبری؛ محمود بابازاده؛ قاسم سامعی؛ طاهره آخوندزاده یوسفی


برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران

دوره 5، شماره 17، تیر 1395

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی


بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

قهرمان عبدلی؛ نسرین حضارمقدم


شاخص بهره‌وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور

دوره 1، شماره 1، تیر 1391

حسین دهقانی سانیج؛ عباس کشاورز