فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = بهره‌وری
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی تأثیرات کارآفرینی و فضای کسب و کار بر مولفه‌های بهره‌وری: شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه

دوره 9، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 199-236

لاله طبقچی اکبری؛ محمود بابازاده؛ قاسم سامعی؛ طاهره آخوندزاده یوسفی


2. برآورد تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت در ایران

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی


4. بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر بهره‌وری بخش صنعت

دوره 2، شماره 4، بهار 1392

قهرمان عبدلی؛ نسرین حضارمقدم


5. شاخص بهره‌وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391

حسین دهقانی سانیج؛ عباس کشاورز