کلیدواژه‌ها = صادرات غیرنفتی
تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 3، شماره 11، دی 1393

احمد جعفری صمیمی؛ رضا احمدی؛ محمد عبدی


شبیه‌سازی و پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ایران تا افق 1404

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

حکیمه آرامش؛ سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی؛ فاطمه طالقانی؛ هدا منگالی