کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
آیندۀ نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 33، تیر 1399، صفحه 113-156

فرهاد رهبر؛ علی وطنی؛ فرزاد مخلص الائمه


تحولات دولت- ملت در پرتو پیشرفت‌های فناوری اطلاعات: آینده‌های بدیل

دوره 5، شماره 16، فروردین 1395

حاکم قاسمی؛ عین اله کشاورز ترک؛ فرزاد خندان؛ فرهاد درویشی سه تلانی


فراتحلیلی بر آسیب‌شناسی‌های برنامه‌های توسعه در ایران

دوره 3، شماره 10، مهر 1393

جلیل سلیمی؛ رضا مکنون؛ محسن بهرامی