کلیدواژه‌ها = ثبات مالی
بررسی تاثیر ثبات در صنعت بانکداری بر میزان کارایی سیستم بانکی اقتصاد ایران

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400، صفحه 657-726

سیده نسیبه طاهری؛ بیژن صفوی؛ فاطمه زندی؛ مهناز ربیعی


ارزیابی ثبات مالی در اقتصاد ایران تحت سیاست های پولی و کلان احتیاطی

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400، صفحه 145-176

حمید تقی زاده؛ حسین شریفی رنانی؛ سارا قبادی