کلیدواژه‌ها = ایران
آینده نگاری صادرات نفت خام سنگین ایران در افق 2040 با رویکرد سناریونویسی

دوره 11، شماره 40، تیر 1401، صفحه 177-211

10.22034/es.2022.155467

سلیمان قاسمیان؛ علی فریدزاد؛ عبدالرسول قاسمی


بررسی اثرات غیرخطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران: رویکرد NARDL

دوره 8، شماره 29، تیر 1398، صفحه 61-79

اصغر ابوالحسنی؛ سمیرا متقی؛ صلاح ابراهیمی


بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی‌اکسیدکربن

دوره 4، شماره 15، دی 1394

پریسا جیحونی پور؛ سمیه اعظمی؛ کیومرث سهیلی


تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران

دوره 3، شماره 11، دی 1393

امیر خادم علیزاده؛ حمید آماده؛ محبوبه بقالیان