کلیدواژه‌ها = تورم
تاثیر استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری سیاستی بر کنترل تورم در اقتصاد کشورهای در حال توسعه

دوره 10، شماره 39، اسفند 1400، صفحه 753-779

امیر غلامی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ فاطمه پورقبادی


بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ایران با رویکرد پویایی سیستم

دوره 9، شماره 34، مهر 1399، صفحه 5-39

احمد صلاح منش؛ عبدالمجید آهنگری؛ رسام مشرفی؛ احمد دهقانی احمدآباد


بررسی پایداری مخارج سلامت در ایران: شواهد جدیدی براساس رویکرد ARDL

دوره 7، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 35-60

سیداحسان حسینی دوست؛ عزت الله عباسیان؛ دلشاد رحمان مرانه


تحلیل تطبیقی آثار اقتصادی مرابحه ساده و مرکب

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 119-134

سید احسان عسکری؛ سید عقیل حسینی


تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، دی 1392

اسماعیل نادری؛ اکبر کمیجانی؛ نادیا گندلی علیخانی


محاسبه هزینه‌های رفاهی تورم در ایران

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

محمد زائری؛ کامران ندری