نویسنده = حسین امیری
واکاوی مدیریت بورس و اوراق بهادار با رویکرد حکمرانی خوب در ایران

دوره 11، شماره 41، شهریور 1401، صفحه 65-92

10.22034/es.2023.304810.1467

غلامرضا تاج بخش؛ محمد حسین کریم؛ حسین امیری


ارزیابی ساختار تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی بر عملکرد سیستم بانکی

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400، صفحه 33-70

حسین امیری؛ محسن رضایی میرقائد؛ وهاب قلیچ؛ فریبا نوروزی عموقین؛ علی طوسی